Ελληνικά English
Σύστημα Τηλεδιαχείρισης Λαμπτήρων LED Οδικού Φωτισμού

Σύστημα Τηλεδιαχείρισης
Λαμπτήρων LED Οδικού Φωτισμού

GlobiNode (GN)

GlobiNode (GN)

Ο Ασύρματος Κόμβος Διαχείρισης της GlobiLED, με την ονομασία  GlobiNode (GN), είναι μία εξωτερική θύρα που συνδέει το απομακρυσμένο PC και τα LED Οδοφωτιστικά. To GlobiNode επικοινωνεί με το PC μέσω του οποίου ο χρήστης έχει πρόσβαση το πρόγραμμα(software) Light Management Software(LMS) μέσω ενός ασύρματου  συστήματος  4G/3G και με τα Οδοφωτιστικά μέσω ενός ZigBee ραδιοσυνδέσμου (IEEE 802.15.4 @ 2.4GHz). Το GlobiNode έχει ελεχθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις των Διεθνών Κανονισμών LV, EMC και R&TTE και θεωρείται ένα προιόν βάση των προδιαγραφών RoHS.

GlobiLED Wireless Controller (GWC)

GlobiLED Wireless Controller (GWC)

Πιστοποιήσεις: Tο  GWC είναι πιστοποιημένο βάση των  GL-ST300-Wxxx LED Street Lights – GL-ST300-Wxxx series(LVD, EMC, R&TTE, RoHS, REACH, ERP, IK10, LM-79)

Συγκεκριμένα, το σύστημα GlobiLED Wireless Controller, που για λόγους συντομίας ονομάζεται GWC, είναι μία ηλεκτρονική πλακέτα με ενσωματωμένο ΖigBee πομποδέκτη (IEEE 802.15.4 @ 2.4GHz). Τα GWC είναι εγκατεστημένα σε GL-ST300-Wxxx LED Οδοφωτιστικά και αποτελούνται από ένα ή περισσότερα GNs, ένα ή περισσότερα ασύρματα  πλεγματοειδή δίκτυα(mesh networks) αντίστοιχα. Με τον τρόπο αυτό, ένα  GWC είναι ικανό να ανταλάσσει δεδομένα πραγματικού χρόνου με το LMS, όσον αφορά τα εξής:

– την κατανάλωση ενέργειας των  LED Οδοφωτιστικών και των παραμέτρων τους,

– το στάδιο λειτουργίας του LED DRIVER(αναφορά αποτυχίας-failure report),

– το στάδιο λειτουργίας των LED Οδοφωτιστικών που  μπορεί να σεταρισθεί ως εξής:

  • On/Off/Dim/Flash,
  • Αυτόνομη λειτουργία σύμφωνα με τον αλγόριθμο ανατολής/δύσης ηλίου
  • Αυτόνομη λειτουργία σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο χρόνο(user defined) και προφιλ αυξομείωσης(ντιμαρίσματος) με 7 διαφορετικά επίπεδα ντιμαρίσματος.

Το GWC είναι ικανό να υποστηρίξει όλες τις πιο πάνω αναφερόμενες λειτουργίες και στάδια χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες ενός ισχυρού microcontroller (uC) του Microchip and ενός I2C Real Time Clock (RTC). Τα δεδομένα που ανταλλάσσονται με το LMS αποθηκεύονται στο τοπικό l EEPROM του uC. Με τον τρόπο αυτό, ακόμα κι αν η σύνδεση με το LMS αποτύχει, τα δεδομένα μπορούν να ανασυρθούν (από το LMS) όταν η σύνδεση αποκατασταθεί. Επιπλέον,  το GWC μπορεί να εφοδιάσει τα LED Οδοφωτιστικά με:

  • Συνεχής Λειτουργικότητας Φωτιστικού Αποτελέσματος  (CLO)
  • Προσαμροσμένη Λειτουργικότητας  Startup Time (AST)
  • Προστασία υπερθέρμανσης μειώνοντας το αποτέλεσμα του LED Driver(π.χ ντιμάροντας το φωτιστικό), όταν συγκεκριμένα επίπεδα θερμοκρασίας ξεπερνώνται (2 επίπεδα κατώτατων ορίων και 2 επίπεδα αυξομείωσης μπορούν να ορισθούν ασύρματα μέσω του LMS).

Πιστοποιήσεις: Tο GWC είναι πιστοποιημένο βάση των  GL-ST300-Wxxx LED Street Light, GL-ST300-Wxxx LED Street Lights (LVD, EMC, R&TTE, RoHS, REACH, ERP,EL, ART, IK10).

Light Management Software (LMS)

Light Management Software (LMS)

Το Light Management Software, αναφερόμενο και ως  LMS, είναι μία εφαρμογή προγράμματος που δημιουργήθηκε από την GlobiLED, και δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να διαχειρισθεί/ελέγξει και παρακολουθήσει τα LED Οδοφωτιστικά μέσω ενός σετ εντολών οι οποίες μεταφέρονται στα GWC μέσω των GN.   Βασισμένο πάνω σ’αυτές τις εντολές και στην πληροφορία που συλλέγει από τα LED Οδοφωτισστικά, το LMS μπορεί να παρέχει:

–    πληροφόρηση για την κατανάλωση της ενέργειας, να παρέχει στατιστικά στοιχεία και αναφορές,

– προειδοποιητικές ενδείξεις σε οδικούς χάρτες για πιθανές αστοχίες μεμονωμένων  LED Οδοφωτιστικών και με τον τρόπο αυτό  να βελτιστοποιήσει τους κανόνες συντήρησης και τα αντίστοιχα κόστη τους.

–   εφαρμογή του επιθυμητού τρόπου λειτουργίας σε μεμονωμένα ή σε γκρουπ LED Οδοφωτιστικά ώστε  με τον τρόπο αυτό  να βελτιστοποιηθεί η εξοικονόμηση ενέργειας.

–   διαχείριση και τροποποίηση των παραμέτρων των GN και των GWC(read/write).

Μάθετε περισσότερα

Τεχνικά Φυλλάδια Τηλεδιαχείρισης

Για να μάθετε πως η GlobiLED μπορεί να βοηθήσει και τη δική σας επιχείρηση
Επικοινωνήστε μαζί μας