Ελληνικά English

ΔΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ

Υλοποίηση έργου οδοφωτισμού με φωτιστικά LED GlobiLED και πρόγραμμα διαχείρισης φωτισμού – LIGHT MANAGEMENT SYSTEM(LMS).

Tο έργο αφορούσε την αντικατάσταση φωτιστικών Σωμάτων Νατρίου υψηλής Πίεσης (High Pressure Sodium ), ισχύος 150Watt + ballast (180Watt) με έξυπνα φωτιστικά Globiled ισχύος 70 watt. Τα φωτιστικά Globiled διέθεταν ενσωματωμένο ασύρματο ελεγκτή τεχνολογίας zigbee που μέσω ειδικού κόμβου (GlobiNode), επικοινωνούσε με κεντρικό λογισμικό Τηλε-διαχείρισης που εγκαταστάθηκε στο Δημαρχείο, το λογισμικό Τηλε-διαχείρισης αναλαμβάνει αυτόματα το άνοιγμα και κλείσιμο των λαμπτήρων, καθώς και την επιβολή του κατάλληλου επιπέδου φωτεινότητας ανάλογα με τις συνθήκες εξωτερικής φωτεινότητας.