Ελληνικά English

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Aντικατάσταση φωτιστικών Σωμάτων Νατρίου υψηλής Πίεσης (High Pressure Sodium ), ισχύος 150Watt + ballast (180Watt) με έξυπνα φωτιστικά Globiled ισχύος 70 watt. Τα φωτιστικά Globiled διέθεταν ενσωματωμένο ασύρματο ελεγκτή τεχνολογίας zigbee που μέσω ειδικού κόμβου (GlobiNode), επικοινωνούσε με κεντρικό λογισμικό Τηλε-διαχείρισης που εγκαταστάθηκε στο Δημαρχείο, το λογισμικό Τηλε-διαχείρισης αναλαμβάνει αυτόματα το άνοιγμα και κλείσιμο των λαμπτήρων, καθώς και την επιβολή του κατάλληλου επιπέδου φωτεινότητας ανάλογα με τις συνθήκες εξωτερικής φωτεινότητας. Τα αποτελέσματα του έργου μετά από 4 χρόνια συνοψίζονται στα εξής:

Ο Δήμος πέτυχε συνολική εξοικονόμηση λόγω φωτιστικών Globiled της τάξης του 61%.

Ο Δήμος πέτυχε επιπλέον 20% εξοικονόμηση λόγω του συστήματος Τηλεδιαχείρισης που μείωνε το επίπεδο ισχύος των φωτιστικών καθημερινώς από τις 12μμ έως τις 4μμ.

Tο έργο είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική αναβάθμιση του φωτισμού με παράλληλη αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του οδικού δικτύου.