Ελληνικά English

ΑΡΕΤΟΥΣΑ HOTEL

Αντικατάσταση ολόκληρου του συμβατικού φωτισμού του ξενοδοχείου με φωτιστικά Globiled, επιτυγχάνοντας 82% εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση σημαντικών εξόδων συντήρησης του φωτισμού