Ελληνικά English

Έργο Οδοφωτισμού Δήμου Μεσσήνης

O ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ  ΜΙΑ «ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ»  ΜΕ ΟΦΕΛΟΣ 3,5 εκατ. ευρώ

Ο Δήμος Μεσσήνης  είναι από τους πρωτοπόρους δήμους στην Πελοπόννησο που ολοκλήρωσε ένα έργο Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης(ΣΕΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3855/2010.  Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου, επρόκειτο για ένα πλήρες και απαιτητικό έργο με 100% αυτοχρηματοδότηση και ανάληψη ρίσκου από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ η αποπληρωμή της επένδυσης θα γίνει τμηματικά στην 12ετή διάρκεια της σύμβασης με τον Ανάδοχο(Globitel-OTE)

Η αναβάθμιση του οδοφωτισμού που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Μεσσήνης, περιλαμβάνει:

  1. Την εγκατάσταση νέων λαμπτήρων/φωτιστικών/προβολέων σύγχρονης τεχνολογίας, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου.
  2. Την λειτουργία Συστήματος Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού-Τηλεμετρίας για όσα φωτιστικά διαθέτουν αισθητήρες και αφορούν παροχή υπηρεσιών smart cities.
  3. Σύστημα συντήρησης μέσω Η/Υ(καταγραφή βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, reporting, κλπ).
  4. Αξιοποίηση του Συστήματος Τηλε-ελέγχου-Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας για την εγκατάσταση απαραίτητων υλικών και λογισμικού για τη λειτουργία πιλοτικής εφαρμογής SMART CITIES (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω πλατφόρμας διαχείρισης).

Η σημασία του έργου για τον Δήμο και τους Δημότες είναι ιδιαίτερης σημασίας με πολλαπλά οφέλη:

α. Εγγυημένη εξοικονόμηση που φθάνει στο 80% και που σηματοδοτεί την μείωση της δαπάνης του δήμου από την κατανάλωση ενέργειας.

β. Όφελος του Δήμου στην 12ετία από την εξοικονόμηση ενέργειας: 1.290.253€ (μέσος όρος 107.521€ ετησίως).

γ. Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος: 44.105,76 τόνους CO2 στα 12 έτη.

δ. Μηδενισμός ετήσιων εξόδων συντήρησης, προμήθειας λαμπτήρων και φωτιστικών του Δήμου για τα επόμενα 12 χρόνια: 2.261.735€ κι αυτό γιατί το κόστος συντήρησης του όλου δικτύου θα το αναλάβει ο Ανάδοχος.

ε.  Συνολικό όφελος του Δήμου στην 12ετία ανέρχεται σε 3.551.989€ (295.999€/έτος).