Παράδοση έργου αντικατάστασης φωτισμού στον όμιλο Μιμίκο με Καμπάνες LED