Ελληνικά English

LMS
Light Management Software

GlobiLED LMS - Light Management SoftwareΤηλεδιαχείριση Οδικού Φωτισμού
Το LMS (Light Management Software) είναι μία εφαρμογή λογισμικού προγράμματος που δημιούργησε η Globiled και το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να διαχειρισθεί, να ελέγξει και να παρακολουθήσει τον Led Οδοφωτισμό μέσα από εντολές που μεταφέρονται στα GWCs μέσω των GNs. Βασισμένο στις εντολές και στην πληροφόρηση που λαμβάνει από τον Led Οδοφωτισμό που αποθηκεύονται σε πολλαπλές βάσεις δεδομένων(στα GNs, στο Cloud και σε εξ αποστάσεων PC), το LMS έχει τη δυνατότητα να:

  • Παρέχει πληροφόρηση για την κατανάλωση της ενέργειας, εκθέσεις και στατιστικά στοιχεία.
  • Παρέχει προειδοποιητικές ενδείξεις σε οδικούς χάρτες για πιθανές αστοχίες μεμονωμένων Oδοφωτιστικών και με τον τρόπο αυτό να βελτιστοποιήσει τους κανόνες συντήρησης και τα αντίστοιχα κόστη τους.
  • Εφαρμόσει σε μεμονωμένα ή σε groups φωτιστικών δρόμου τους επιθυμητούς τρόπους λειτουργίας ώστε με τον τρόπο αυτό να βελτιστοποιηθεί η εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Παρακολουθεί και να τροποποιεί (read/write) όλες τις παραμέτρους των GNs και των GWCs.

Tο βασικό χαρακτηριστικό του LMS είναι το εξής:

ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

  • Λειτουργία με φωτοαισθητήρα (ένας φωτοαισθητήρας τοποθετείται στα GNs).
  • Λειτουργία «Ανατολή-Δύση».
  • Προκαθορισμένη Λειτουργία (περιλαμβάνει τα on/off και έως 7 dimming επίπεδα, πχ χειμώνας-άνοιξη).
  • Χειροκίνητη λειτουργία (real-time) On, Off, Dim, Flash modes (η λειτουργία των flash modes μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενημερώσει για ΚΙΝΔΥΝΟ ή ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ALARM).

Ανακαλύψτε το LMS και τις δυνατότητες του!

Δείτε το βίντεο!

GlobiLED LMS - Light Management Software
Για να μάθετε πως η GlobiLED μπορεί να βοηθήσει και τη δική σας επιχείρηση
Επικοινωνήστε μαζί μας