Ολοκλήρωση έργου αντικατάστασης φωτισμού στην αλυσίδα ηλεκτρονικών ειδών Ηλεκτρονική Αθηνών