Η προμήθεια και αντικατάσταση του συμβατικού φωτισμού σε Όλα τα Mega Καταστήματα ΙΚΕΑ στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Βουλγαρία . Το έργο περιελάμβανε την κατασκευή ενός ειδικού σωλήνα Τ5 με 3500 kelvin και 155 lum/W αποτελεσματικότητα.