Το έργο LED φωτισμού περιελάμβανε τον φωτισμό δύο Ιστορικών πάρκων του κέντρου της Θεσσαλονίκης.