• Έχετε απορίες? Επικοινωνήστε μαζί μας!
  • 210 94 11 933
  • info@globiled.com
Ελληνικά English
Conventional Light Bulb Globiled Energy Saving Lamp
Number
Of Lamps
Wattage Burning
Hours
Per Day
Electricity
Cost
(€/kWh)
Electricity
Consumption
(kWh/day)
Running
Cost(€/Year)
Wattage Lamp
Life
Electricity
Consumption
(kWh/day)
Running
Costs
(€/Year)
Savings
(€/Year)
Savings
(€/Lamp Life)
Reduced
CO2
Emissions
(Kg/Year)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Για να μάθετε πως η GlobiLED μπορεί να βοηθήσει και τη δική σας επιχείρηση
Επικοινωνήστε μαζί μας