Παράδοση έργου φωτισμού του εκθεσιακού χώρου της AS COMPANY με φωτιστικά GlobiLED.