Η προμήθεια και αντικατάσταση του συμβατικού φωτισμού σε Όλα τα Mega Καταστήματα ΙΚΕΑ στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Βουλγαρία .