Υποβολή προτάσεων για αλλαγή φωτισμού 1027 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ GLOBILED στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ