Παράδοση έργου οδικού φωτισμού στον όμιλο Σαραντάπουλο Εκθέσεις TOYOTA με φωτιστικά GlobiLED