Ανάληψη έργου αντικατάστασης φωτισμού Βιομηχανίας Γιώτης, με λαμπτήρες GlobiLED