Αντικατάσταση συμβατικού φωτισμού του CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ με φωτιστικά GlobiLED.