Ανάληψη νέου έργου φωτισμού για το νοσοκομείο ΙΑΣΩ.