Ανάληψη έργου φωτισμού 5 διατηρητέων κτιρίων της Εθνικής τράπεζας, με φωτιστικά τύπου LED bars