Ανάληψη έργου φωτισμού τεσσάρων καταστημάτων Public με φωτιστικά GlobiLED.