Ανάληψη έργου φωτισμού 3 νέων Καταστημάτων Public, με φωτιστικά GlobiLED