Ανάληψη έργου φωτισμού του εσωτερικού κτιρίου του HONDOS CENTER.