Ανάληψη έργου προμήθειας λαμπτήρων LED στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας.