Η GlobiLED, σε συνεργασία με την κατασκευαστική εταιρεία T+t, ανέλαβε μετά από ανοιχτό διαγωνισμό και ολοκλήρωσε πρόσφατα το φωτισμό στα πάρκα της
Νέας Ελβετίας του Δήμου Θεσσαλονίκης

To έργο αφορούσε την αποξύλωση του υφιστάμενου δημοτικού φωτισμού από τα φωτιστικά παλαιάς συμβατικής τεχνολογίας και την κατασκευή ενός σύγχρονου, νέου δικτύου, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και υψηλής αισθητικής. Συγκεκριμένα τοποθετήθηκαν 114 ιστοί και οδοφωτιστικά σώματα 50W αντίστοιχα, υψηλής τεχνολογίας LED.

Αξίζει να σημειωθεί πως το αισθητικό αποτέλεσμα του χώρου ήταν από τα προαπαιτούμενα κι επιτεύχθη στο 100%.